מערכות השקיה

 

למערכת השקיה מתוכננת היטב יתרונות רבים:

 

1. ניצול אופטימלי של המים ע"י הצמח לקליטה והתפתחות מהירה ויפה.
2. חסכון במים = חסכון בכסף.
3. חסכון זמן יקר הנדרש להשקיה ידנית עם צינור.      
4. אחידות בפיזור המים ובצמיחה.
5. הפעלה קלה המאפשרת השקיה במרווחים קבועים ובשעות הנכונות.
אגרונום מומחה יתכנן עבורך (בתשלום 500 ש"ח שיוחזר עם רכישת מערכת קומפלט) את המערכת הביתית, לשם כך נזדקק לנתונים הבאים:
 
1. תרשים של הגינה הכולל: מידות ומיקום כללי של הצמחייה והדשא.
2. מיקום מקור המים, קוטר הברז (רשום עליו) ולחץ המים.
3. תאום מראש של ישיבת תכנון במשתלה עם הנתונים הנ"ל (ישיבה משותפת 1-2 שעות).
 

 הנחיות להתקנת מערכת השקיה

לאחר התכנון ורכישת האביזרים הדרושים תקבלו הסבר בע"פ ובכתב כיצד להרכיב את
המערכת בהתאם לשלבים  הבאים:
1. הרכבת ראש המערכת 
כולל : ברזים, מסנן, מקטין לחץ, משאבת דשן, מז"ח (מונע זרימה חוזרת) ומחשב השקיה.
להקפיד על: איטום בטפלון, כוון הרכבה נכון של אביזרים לפי החץ המסומן עליהם, הידוק ידני בלבד
של אביזרים מפלסטיק. בסיום ההרכבה לבדוק שאין נזילות ולפתוח את המים לשטיפה קצרה של
המערכת. רצוי לעגן את המערכת לקיר/לקרקע.
מומלץ להתקין ארגז הגנה שימנע גישה לא רצויה ונזק.
2. סימון
תוואי החפירה ומיקום הממטרות בהתאם לתכנית.
3. חפירה
 בעומק 20-30 ס"מ לצינור המחלק מים לממטרות.
4. פריסת הצנרת
שימו לב לא לפגוע בצנרת ביוב וחשמל הטמונה בקרקע.
מעבר מתחת לשבילים יתבצע רק בתוך שרוול בקוטר כפול מהצינור שבתוכו.
לוודא שאין עצמים חדים בתעלה שחפרתם.
להניח את הצינור בתעלה ולעגן אותו באופן זמני למקומו.
לחבר את הצינור למקור המים ולשטוף במים עד שיוצאים מים נקיים.
5. הרכבת הממטרות
בהתאם לתכנית.
שטיפת הצינור לפני הרכבת כל ממטרה !
6. בדיקת הממטרות
בלחץ מים.
כוון גזרה וטווח נכונים.
לאטום נזילות שגיליתם.
7. כסוי הצנרת
בעפר נקי מאבנים והידוק.
להקפיד לייצב את הממטרות בגובה נכון.
8. פריסת קווי הטפטוף
בהתאם לתכנית.
עיגון לקרקע ע"י מייצב כל 2-3 מ' ובסיבובים.
שטיפת הקווים במים.
כפוף הקצוות וסגירתם בעזרת סופיות.
את טפטפות הנעץ המתווסתות תנעצו בצינור בעזרת מחורר רק לאחר השתילה וצמוד לשתיל.
טפטפת חומה (1 ליטר/שעה) - לצמח קטן בצל או קקטוס .
טפטפת אדומה (2 ליטר/שעה) - לצמח קטן.
טפטפת אפורה (4 ליטר/שעה) - לשיח ומטפס.
טפטפת ירוקה (8 ליטר/שעה) - לעץ.
לאחר נעיצת הטפטפות פותחים את המים ומכוונים את הלחץ במקטין הלחץ שהרכבתם בראש המערכת.
הכוונון יבוצע לפי הטפטפת הרחוקה ביותר מהברז לקצב של טיפה בשנייה = קצב תקתוק שעון.

 המפתח להצלחה - הקפדה על כל השלבים ללא "קיצורי דרך "

אחת לחודש
לפתוח את המסנן ולשטוף את הרשת במים זורמים.
את קצוות צינורות הטפטוף יש לפתוח אחת לחודש בזמן ההשקיה למשך שניות ספורות
 כדי לשטוף לכלוך המצטבר בקצה הצינור.
כמויות מים להשקיה
מושפעות מסוג הקרקע ועומקה, סוג הצמחייה וגילה, המיקום הגיאוגרפי של הגינה ועונות השנה.
העיקרון הינו שבכל השקיה השטח הרטוב מסביב לטפטפת יגיע לכל גוש השורשים של הצמח.
עומק ההרטבה צריך להיות כ30- ס"מ. מומלץ לבדוק ע"י נעיצת מוט ברזל לאדמה לאחר ההשקיה.
שעת השקיה
טפטפות - לפתוח את המים בשעות הערב המוקדמות.
ממטרות - בשעות הבוקר המוקדמות.
בהצלחה