לוח עבודות שנתי לבונסאי הינו כלי חשוב לתחזוקה וטפוח הבונסאי שלכם.

מומלץ לעיין בלוח מידי פעם.

ינואר

החורף בעיצומו. הימים קצרים, קר, סופות, ברד, שלג וגשם יורד לעיתים תכופות.

ינואר הינו חודש של: השרדות, העמקת ידע, הרהורים, התבוננות, התארגנות, התחדשות ומנוחה.

1

גיזום קל לצמרת

החודש מומלץ להימנע ככל האפשר מגיזומים.

2

גיזום שלד

החודש מומלץ להימנע ככל האפשר מגיזומים.

3

גיזום שורשים

לא מומלץ לבצע החודש.

4

ליפוף וכיפוף

לא מומלץ לבצע החודש.

5

העתקות ללא גיזום שורשים

לא מומלץ אך ניתן לבצע במקרים דחופים לצמחים שאינם רגישים לקור תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים ומוגנים לאחר ההעתקה.
הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.

6

דישון

לא מומלץ לדשן החודש בדשנים רגילים.
דשן בשחרור-מבוקר כמעט ולא משתחרר בחורף בגלל הקור.

7

השקיה

להקפיד מאד להפחית השקיה למינימום בהתאם למזג האויר. לשמור על לחות קלה של המצע בצמחים ירוקי-עד. הקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. היו עירניים במערכות השקייה אוטומטיות והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שגזמתם חזק או בשלכת.

8

הדברת מזיקים ומחלות

פעילות רוב המזיקים מואטת/נפסקת עם ירידת הטמפרטורות.

חלזונות פעילים בחורף ומכרסמים עלים ושורשים. מעט חלזונות ניתן לאסוף ביד ולהרחיקם. בנגיעות קשה ניתן להדבירם בפתיונות כגון חלזומת.

צמחים בשלכת "נפטרו" מהעלים יחד עם המזיקים שעליהם. איסוף העלים יסייע למניעת/הקטנת שובם באביב.
התחזקות הגשמים מחייבת הקפדה על מצע מנוקז היטב למניעת רקבונות שורשים.

9

שונות

החורף בעיצומו, חשוב להגן על הצמחים מרוחות עזות ומברד.

להרחיק ממרזבים וקצוות גגונים מחשש ל"שיטפון מקומי".

צמחים רגישים במיוחד לקור כדאי להכניס לחממה או הביתה במיקום מואר היטב.
זה הזמן להתבונן היטב במיבנה עצים נשירים בשלכת ולתכנן את השיפור בעיצובם שיבוצע בסוף החורף.

נצלו את הזמן הפנוי לתכנון עבודות ורכישות לעונה הבאה.

החורף הינו זמן מצויין לחפש "מציאות" במשתלות ולזכות במחירים אטרקטיביים.

הלילות הארוכים מאפשרים קריאת ספרי בונסאי וגלישה באינטרנט להעמקת מאגר הידע שלכם.

נוחו וחדשו את מקורות האנרגיה שלכם לקראת האביב שבאופק.

 

פברואר

החורף עדיין בעיצומו. הימים קצרים, קר, סופות, ברד, שלג וגשם יורד לעיתים תכופות.

פברואר הינו חודש של מיפנה והתארגנות לאביב.

להבדיל מינואר, החודש מתחילים לטפל ביסודיות בעצים נשירים. העצים הנשירים עדיין בתרדמה מלאה אבל בתוך כחודש יתעוררו, זמן אידיאלי ל"ניתוח בהרדמה מלאה".

עבודה פרוט

1

גיזום קל לצמרת

מומלץ לביצוע רק בנשירים שאינם נושאים פקעי פריחה.

2

גיזום שלד

החודש הינו המועד האופטימלי לגיזום שלד צמחים נשירים. שימו לב לא להתבלבל בין נשירים אמיתיים (מושפעים מאורך יום) לצמחים נשירים מותנים (מושפעים מטמפרטורה). הגיזום יבוצע כחודש לפני ההתעוררות. צמח שמתעורר בדרך כלל בתחילת מרץ גוזמים בתחילת פברואר. צמחים שמאחרים להתעורר גוזמים בסוף פברואר.

3

גיזום שורשים

מומלץ לבצע לצמחים נשירים אמיתיים לקראת סוף החודש.

4

ליפוף וכיפוף

לא מומלץ לבצע החודש.

5

העתקות ללא גיזום שורשים

לא מומלץ אך ניתן לבצע במקרים דחופים לצמחים שאינם רגישים לקור תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים ומוגנים לאחר ההעתקה.
הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.

6

דישון

לא מומלץ לדשן החודש בדשנים רגילים.
דשן בשחרור-מבוקר כמעט ולא משתחרר בחורף בגלל הקור.

7

השקייה

להקפיד מאד להפחית השקיה למינימום בהתאם למזג האויר. לשמור על לחות קלה של המצע בצמחים ירוקי-עד. הקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. היו עירניים במערכות השקייה אוטומטיות והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שגזמתם חזק או בשלכת.

8

הדברת מזיקים ומחלות

פעילות רוב המזיקים מואטת/נפסקת עם ירידת הטמפרטורות.

חלזונות פעילים בחורף ומכרסמים עלים ושורשים. מעט חלזונות ניתן לאסוף ביד ולהרחיקם. בנגיעות קשה ניתן להדבירם בפתיונות כגון חלזומת.

צמחים בשלכת "נפטרו" מהעלים יחד עם המזיקים שעליהם. איסוף העלים יסייע למניעת/הקטנת שובם באביב.
תדירות הגשמים מחייבת הקפדה על מצע מנוקז היטב למניעת רקבונות שורשים.

9

שונות

החורף בעיצומו, חשוב להגן על הצמחים מרוחות עזות ומברד.

להרחיק ממרזבים וקצוות גגונים מחשש ל"שיטפון מקומי".

צמחים רגישים במיוחד לקור כדאי להכניס לחממה או הביתה במיקום מואר היטב.
זה הזמן להתבונן היטב במיבנה עצים נשירים בשלכת ולבצע שיפור בעיצובם.

נצלו את הזמן הפנוי לתכנון עבודות ורכישות לעונה הבאה.

החורף הינו זמן מצויין לחפש "מציאות" במשתלות ולזכות במחירים אטרקטיביים.

הלילות הארוכים מאפשרים קריאת ספרי בונסאי וגלישה באינטרנט להעמקת מאגר הידע שלכם.

נוחו וחדשו את מקורות האנרגיה שלכם לקראת האביב המתקרב.

מרץ

האביב מגיע בהדרגה במהלך חודש מרץ. הימים מתארכים ומתחממים. הצמחים מתחילים להתעורר מתרדמת החורף ומלבלבים. זמן מעולה להמון פעילויות בונסאי.

זהירות, החורף טרם הסתיים סופית!!! לא לבצע טיפולים דרסטיים בצמחים רגישים לקור. הם  יאלצו להמתין לחודש הבא.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים, לרבות מחטניים ולמעט צמחים הרגישים במיוחד לקור.
2
גיזום שלד
אפשרי לכל סוגי הצמחים, לרבות מחטניים ולמעט צמחים הרגישים במיוחד לקור. בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום.
3
גיזום שורשים
תקופה מצויינת לכל סוגי הצמחים, לרבות מחטניים ולמעט צמחים הרגישים במיוחד לקור. בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום. להקפיד על מצע שתילה מנוקז היטב.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

צמחים רבים צומחים נמרצות באביב ולכן בעונה זאת יש להקפיד במיוחד על הסרת הליפוף בזמן.

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
ניתן לשטוף או לגרד קלות את היקף גוש השורשים לשיפור האוורור ולחידוש השורשונים. הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.
6
דישון
להתחיל לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
בעונה זאת עדיין יורד גשם אבל עלול להתעורר צורך בהשקייה לאחר מספר ימים לא גשומים. שימרו על לחות המצע. שימו לב לימים חמים במיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר.

יש לבצע בדיקת תקינות כוללת למערכות השקייה אוטומטיות ולהחליף סוללות לפני תחילת העונה. כוונו בקרים אוטומטיים להשקייה אביבית קלה אבל היו עירניים והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שטרם התעוררו ולבלבו.

8
הדברת מזיקים ומחלות
מזיקי האביב מתעוררים. בעונה זאת נפוצות כנימות עלים. הטיפול בקונפידור עדיף מאחר והינו טיפול מונע לכל הקיץ.

באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.

אלת המסטיק מותקפת קשות באקריות ונזקקת לריסוס מקצועי שאינו ניתן להשגה לחובבים. הביאו את הצמחים אלינו לריסוס.

9
שונות
באביב הצמחים מלבלבים בעוז, הטבע מתעורר בעוצמה ותנאי מזג האויר לא יציבים. למרות העבודה הרבה חייבים לפנות זמן לבדוק את שלום כל הצמחים לעיתים קרובות.

אפריל

האביב כבר כאן.
הימים מתארכים וחמימים. הצמחים התעוררו כבר מתרדמת החורף, מלבלבים עתה בעוז וחלקם אף פורחים.
אפריל הינו "חודש הזהב", זמן נפלא להמון פעילויות בונסאי.

עבודה פרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. צמחים הרגישים במיוחד לקור ימתינו למחציתו השניה של אפריל.
2
גיזום שלד
אפשרי לכל סוגי הצמחים, לרבות מחטניים ולמעט צמחים הרגישים במיוחד לקור. בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום.
3
גיזום שורשים
תקופה מצויינת לכל סוגי הצמחים, לרבות מחטניים. צמחים הרגישים במיוחד לקור ימתינו למחצית השניה של אפריל בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום. להקפיד על מצע שתילה מנוקז היטב
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

צמחים רבים צומחים נמרצות באביב ולכן בעונה זאת יש להקפיד במיוחד על הסרת הליפוף בזמן.

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
ניתן לשטוף או לגרד קלות את היקף גוש השורשים לשיפור האוורור ולחידוש השורשונים. הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להתחיל להשקות באופן סדיר. שימרו על לחות המצע. שימו לב לימים חמים במיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר.

הפעילו מערכות השקייה אוטומטיות . כוונו בקרים אוטומטיים להשקייה אביבית  אבל היו עירניים בימים חמים במיוחד לתגבר השקיה.

8
הדברת מזיקים ומחלות
מזיקי האביב מתעוררים. בעונה זאת נפוצות כנימות מסוגים שונים. הטיפול בקונפידור עדיף מאחר והינו טיפול מונע לכל הקיץ.

באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.

אלת המסטיק מותקפת קשות באקריות ונזקקת לריסוס מקצועי שאינו ניתן להשגה לחובבים. הביאו את הצמחים אלינו לריסוס.

9
שונות
באביב הצמחים מלבלבים בעוז, הטבע מתעורר בעוצמה ותנאי מזג האויר לא יציבים. למרות העבודה הרבה חייבים לפנות זמן לבדוק את שלום כל הצמחים לעיתים קרובות.

מאי

תחילת הקיץ.
הימים ארוכים וחמים. הצמחים צומחים נמרצות.
מומלץ לשים דגש על השקיה מסודרת.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי רק לצמחים במצב טוב ושאינם רגישים במיוחד לחום. לא מומלץ למחטניים.
3
גיזום שורשים
למי שלא הספיק באביב, אפשרי בכפוף לשמירה על לחות גוש השורשים באופן קבוע תוך כדי העבודה. לבצע בשעות אחר-הצהריים ביום לא שרבי.
מומלץ בעיקר לצמחים הרגישים במיוחד לקור.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.
5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים מיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו להשקייה קייצית.
8
הדברת מזיקים ומחלות
בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) אוכלת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
9
שונות
במהלך החודש נעצר הלבלוב האביבי. זה הזמן להסרת עלים לשם הקטנתם. הקפידו להצל על הצמח לאחר הסרת העלים למניעת כוויות ממכת שמש.

יוני

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי רק לצמחים במצב טוב ושאינם רגישים במיוחד לחום. לא מומלץ למחטניים.
3
גיזום שורשים
לא מומלץ בעונה חמה זאת.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

 

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים מיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו להשקייה קייצית.
8
הדברת מזיקים ומחלות
בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור/קונפידנס. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) אוכלת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
9
שונות

יולי

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי רק לצמחים במצב טוב ושאינם רגישים במיוחד לחום. לא מומלץ למחטניים.
3
גיזום שורשים
לא מומלץ בעונה חמה זאת.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

 

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים מיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו להשקייה קייצית.
8
הדברת מזיקים ומחלות
בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) אוכלת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
9
שונות
בעונה זאת רבים יוצאים לחופשת קיץ ממושכת בארץ או בחו"ל. הקפידו למצוא שמרטף אמין לאוסף הבונסאי שלכם ואם ניתן התקינו מערכת השקיה אוטומטית הפועלת על סוללות (לא חשמל ביתי).

אוגוסט

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי רק לצמחים במצב טוב ושאינם רגישים במיוחד לחום. לא מומלץ למחטניים.
3
גיזום שורשים
לא מומלץ בעונה חמה זאת.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

 

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים מיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו להשקייה קייצית.
8
הדברת מזיקים ומחלות
בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) אוכלת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
9
שונות
בעונה זאת רבים יוצאים לחופשת קיץ ממושכת בארץ או בחו"ל. הקפידו למצוא שמרטף אמין לאוסף הבונסאי שלכם ואם ניתן התקינו מערכת השקיה אוטומטית הפועלת על סוללות (לא חשמל ביתי).

ספטמבר

חודש ספטמבר מאד מבלבל. הימים מתקצרים והלילות מעט יותר קרירים. כדאי להתייחס לחודש זה כאל חודש חם מאד ולא לתת לשינויים הקלים להטעותכם.
זה הזמן לתכנן את העבודות לחודש אוקטובר הנוח ולוודא שכל החומרים במלאי.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי רק לצמחים במצב טוב ושאינם רגישים במיוחד לחום. לא מומלץ למחטניים.
3
גיזום שורשים
לא מומלץ בעונה חמה זאת.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

 

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים מיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו עדיין להשקייה קייצית !!
8
הדברת מזיקים ומחלות
בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) נוגסת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
9
שונות
עם פתיחת שנת הלימודים ועונת החגים אנו עסוקים מאד בתחומים אחרים. אל תשכחו לתת תשומת לב לבונסאי שלכם.

אוקטובר

חודש אוקטובר מעולה להמון פעילויות בונסאי. הימים מתקצרים, הלילות יותר קרירים ועומס החום נוח יותר. הצמחים מתאוששים מעומס החום הכבד בקיץ ומלבלבים.
צמחים שיטופלו באמצע אוקטובר יספיקו להתאושש ולהתייצב לפני החורף הקשה.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לכל סוגי הצמחים. לא מומלץ לבצע בימי שרב. עדיין לא מומלץ למחטניים.
2
גיזום שלד
אפשרי החל מאמצע החודש בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום.עדיין לא מומלץ אבל אפשרי לקראת סוף החודש למחטניים.
3
גיזום שורשים
אפשרי החל מאמצע החודש בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום.
4
ליפוף וכיפוף
ניתן לבצע אך כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.

 

5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
ניתן לשטוף או לגרד קלות את היקף גוש השורשים לשיפור האוורור ולחידוש השורשונים. הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.
6
דישון
להמשיך לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להשקות סדיר ולשמור על לחות המצע. שימו לב לימים חמים במיוחד והקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. מערכות השקייה אוטומטיות כוונו עדיין להשקייה קייצית אבל היו עירניים והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שגזמתם חזק.
8
הדברת מזיקים ומחלות
מזיקי הקיץ עדיין פעילים. בעונה זאת נפוצות כנימות מגן וכנימות קמחיות. הטיפול בקונפידור. עדיף כטיפול מונע. באזורים לחים (מישור החוף) נפוצות מחלות עלים כקמחון וחילדון. לטפל בסיסטאן. עדיף כטיפול מונע.
דבורה גוזרת עלים (שחורה) נוגסת "ביסים" גדולים בהיקף העלים. להגן ברשת חרקים או במלכודות עם פתיון.
פרפרי לילה פעילים במיוחד בסתיו ומטילים את ביציהם על העלים. הזחלים מכרסמים במהירות עלים צעירים. הדברה בריסוס סימשופר או בפתיון כדוגמאת ספסן.
9
שונות
עונת החגים בעיצומה אנו עסוקים מאד בתחומים אחרים. אל תשכחו להעניק תשומת לב לבונסאי שלכם.

נובמבר

חודש נובמבר עדיין מתאים ל"סידורים אחרונים" לפני כניסת החורף. הימים מתקצרים, הלילות קרירים וגשם מתחיל לרענן את הבונסאי ולשטוף מלחים שהצטברו במצע השתילה.
תקופה טובה לטיפול בצמחים חובבי קור כגון: אורנים, ערערים ועצים נשירים.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לרוב סוגי הצמחים לרבות מחטניים ולמעט רגישים לקור.
2
גיזום שלד
אפשרי למחטניים וצמחים עמידים לקור בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום. צמחים רגישים לקור לא כדאי לגזום.
3
גיזום שורשים
אפשרי לרוב סוגי הצמחים למעט רגישים לקור ובכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום.
4
ליפוף וכיפוף
כדאי לבצע רק במעט סוגי הצמחים שממשיכים לצמוח בחורף. כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.
5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע לצמחים שאינם רגישים לקור תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
ניתן לשטוף או לגרד קלות את היקף גוש השורשים לשיפור האוורור ולחידוש השורשונים. הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה רק צמחים שממשיכים לצמוח בחורף. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
שימו לב שחלק מהדשן נשטף מהמצע על ידי הגשם. דשן בשחרור-מבוקר כמעט ולא משתחרר בחורף בגלל הקור.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להפחית השקיה בהתאם למזג האויר. לשמור על לחות קלה של המצע בצמחים ירוקי-עד. הקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. היו עירניים במערכות השקייה אוטומטיות והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שגזמתם חזק או בהליך נשירה מתקדם.
8
הדברת מזיקים ומחלות
פעילות רוב המזיקים מואטת עם ירידת הטמפרטורות.
פרפרי לילה פעילים עדיין בסתיו ומטילים את ביציהם על העלים. הזחלים מכרסמים במהירות עלים צעירים. הדברה בריסוס סימשופר או בפתיון כדוגמאת ספסן.
עם תחילת הגשמים חשוב להקפיד על מצע מנוקז היטב למניעת רקבונות שורשים.
9
שונות
החורף מתחיל בהדרגה וכדאי להגן על הצמחים מרוחות עזות ומברד. להרחיק ממרזבים וקצוות גגונים מחשש ל"שיטפון מקומי". צמחים רגישים במיוחד לקור כדאי להכניס לחממה או הביתה במיקום מואר היטב.
כדאי לשפר מיקום תצוגת צמחים עם גווני שלכת מעניינים.

דצמבר

חודש דצמבר מבשר רשמית את תחילת החורף. הימים קצרים, הלילות קרים וגשם יורד לעיתים תכופות, מרענן את הבונסאי ושוטף מלחים שהצטברו במצע השתילה.
דצמבר מתאים בעיקר לטיפול בצמחים חובבי קור כגון: אורנים, ערערים ועצים נשירים.

עבודהפרוט
1
גיזום קל לצמרת
אפשרי לרוב סוגי הצמחים לרבות מחטניים ולמעט רגישים לקור.
2
גיזום שלד
אפשרי למחטניים וצמחים עמידים לקור בכפוף לתנאי מזג האויר ביום הגיזום. לא לגזום צמחים רגישים לקור .
3
גיזום שורשים
לא מומלץ לבצע החודש.
4
ליפוף וכיפוף
כדאי לבצע רק במעט סוגי הצמחים שממשיכים לצמוח בחורף. כדאי לשים לב לצמחים מהירי צימוח בהם יש להסיר ולחדש את הליפוף לעיתים קרובות מחשש להפעלת לחץ מוגזם על הענפים, שקיעת החוט לתוך הענף והטבעת סימנים לא רצויים.
5
העתקות ללא גיזום שורשים
ניתן לבצע לצמחים שאינם רגישים לקור תוך הקפדה על העברת גוש השורשים בשלמותו. הקפידו על תנאי גידול נוחים לאחר ההעתקה.
הוסיפו מצע שתילה חדש בהיקף ובתחתית גוש השורשים.
6
דישון
לדשן באופן סדיר אבל לא בהפרזה רק צמחים שממשיכים לצמוח בחורף. התאימו את מינון הדשן לשלב הגידול והעיצוב של הבונסאי.
שימו לב שחלק גדול מהדשן נשטף מהמצע על ידי הגשם, במיוחד במצעי גידול עניים בחומר אורגני.
דשן בשחרור-מבוקר כמעט ולא משתחרר בחורף בגלל הקור.
צמח באימון – יותר דשן. דשן מלא כדוגמאת 20-20-20 או דשן גרגרי בשחרור-מבוקר כדוגמאת אוסמוקוט.
צמח מעוצב בוגר – פחות דשן. דשן מיוחד לבונסאי.
7
השקייה
להקפיד מאד להפחית השקיה למינימום בהתאם למזג האויר. לשמור על לחות קלה של המצע בצמחים ירוקי-עד. הקפידו להתעדכן בתחזית מזג האויר. היו עירניים במערכות השקייה אוטומטיות והיזהרו מעודף השקיה בעיקר לצמחים שגזמתם חזק או בשלכת.
8
הדברת מזיקים ומחלות
פעילות רוב המזיקים מואטת/נפסקת עם ירידת הטמפרטורות.
צמחים בשלכת "נפטרים" מהעלים יחד עם המזיקים שעליהם. איסוף העלים יסייע למניעת/הקטנת שובם באביב.
עם התחזקות הגשמים חשוב להקפיד על מצע מנוקז היטב למניעת רקבונות שורשים.
9
שונות
החורף החל, כדאי להגן על הצמחים מרוחות עזות ומברד. להרחיק ממרזבים וקצוות גגונים מחשש ל"שיטפון מקומי". צמחים רגישים במיוחד לקור כדאי להכניס לחממה או הביתה במיקום מואר היטב.
זה הזמן להתבונן היטב במיבנה עצים נשירים בשלכת ולתכנן את השיפור בעיצובם שיבוצע בסוף החורף.