למה דישון בונסאי חשוב?

כל צמח זקוק לתזונה סדירה לבניה, התפתחות ותחזוקה של איבריו השונים.
לא, מים לא מספיקים. נסו אתם לחיות רק על מים….

מתי ?

בתקופת הצמיחה.

כל עוד הצמח צומח – להבדיל מעונות תרדמה ומנוחה – יש לדשנו.

לכל סוג צמח גרף (עקומה) עצמת צמיחה לאורך השנה האופייני לו.

לחלק משמעותי מהצמחים בארץ עצמת צמיחה גבוהה באביב + "סתיו" והאטה מסוימת בקיץ.

בחורף – רוב הצמחים בתקופת מנוחה ואין צורך לדשנם.

איך ?

ישנם מספר סוגי דשן מקובלים:

נוזלי – השיטה הנפוצה ביותר והמומלצת על ידינו. דשן נוזלי מרוכז הנמהל במים ומיושם בהשקיה.

שחרור-איטי – גרגרי דשן המוצנעים במצע השתילה ומשחררים חומרי הזנה לצמח בכל השקיה במשך מספר חודשים.

דשנים בשחרור-איטי משחררים בדרך כלל יותר דשן ככל שחם ולח יותר במצע.

הומוס – חומר אורגני משובח ומעודן שאותו יש לערבב ולהצניע במצע השתילה.

כמה ?

דישון בונסאי בוגר ומעוצב שונה מהותית מדישון צמחים רגילים. אנו מעוניינים בצימוח איטי יחסית כדי לחסוך בעבודת גיזום מיותרת. המטרה הינה לשמור על צמח בריא, רענן וקומפקטי.
דישון בונסאי צעיר הנמצא בתהליך בניה ועיצוב – אינטנסיבי יותר אך בכל מקרה לא יותר מהמומלץ על האריזה.
חשוב להימנע מדישון יתר.
כעקרון מדשנים אך ורק לפי המינון המופיע על אריזת הדשן. במקרה של ספק עדיף לתת פחות מאשר יותר. להוסיף תמיד תוכלו בהמשך.

זהירות !

חובה לדשן צמחים כדי שישרדו ויתפתחו. צמח שלא יקבל הזנה מסודרת יתנוון !

מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע לגבי צרכי הצמח הספציפי שברשותכם.

לקרוא היטב את ההוראות על האריזה.

הקפידו על הוראות הבטיחות והרחיקו דשנים מהישג ידם של ילדים קטנים.

אין לדשן צמח חולה או צמא.

אין לדשן בדשן נוזלי צמח בחודש הראשון לאחר העתקתו לכלי גדול יותר או לאחר גיזום שורשים.

אין לדשן בשעות חמות.

עדיף להשתמש בדשן מיוחד לבונסאי.

טיפ

נהלו מעקב אחר הבונסאי שלכם והכירו את השינויים בעצמת הצימוח הטבעי שלו לאורך עונות השנה.
כך תדעו כיצד לווסת את רמת הדישון:
עצמת צימוח גבוהה (אביב וסתיו) – דישון מלא לפי ההנחיות על האריזה.
עצמת צימוח נמוכה
– דישון חלקי לפי ההנחיות על האריזה.

עצירת צימוח – הפסקת הדישון.

ייעוץ

בכל ספק התייעצו איתנו.

דישון בונסאי 3

דשן נוזלי מיוחד לבונסאי אותו אנו משווקים.