Wabi-sabi הינה תפיסה אסתטית יפנית המשקפת קבלת הארעי בן החלוף והיופי שבחוסר השלמות.

עלה נושר בסתיו…כמל.. דוהה ונמוג…מתמזג באדמה ומצמיח חיים חדשים.

אסתטיקת הוואבי-סאבי קשורה עמוקות לבונסאי הנטוראליסטי. המראה הטבעי של עץ ששיני הזמן החולף נגסו בו ומעצימים את יופיו "הלא מושלם". היופי בעץ זקן, טחוב, מקומט, חריצים עמוקים "במצחו" וענפיו שמוטים, כורעים מכובד השנים.

סבא מיקי, Sabamiki ביפנית, גזע עץ זקן חלול וחי, אחד המופעים המאפיינים וואבי-סאבי בבונסאי נאטוראליסטי. העץ לא מושלם, ליבו חסר ומתוך החוסר נובעים סיפור חייו…השרדותו…יופיו ועוצמתו.

איך קשורה ברבי לסיפור?
אז זהו…שהיא לא. בעצם היא ההיפך הגמור מוואבי-סאבי. דמיינו לעצמכם בובת ברבי, סמל אמריקני לשלמות מוגזמת והערצת הנעורים הנצחיים…מושלמת מידי.

sabamiki