השראה לבונסאי נטוראליסטי. צילמנו בארץ ובחו"ל.

נא להמתין מספר שניות לעליית הגלריה.