במשתלת אגרו-נוי ניתן להשיג מגוון גדול מאד של צמחי גן מסוגים ומינים שונים.

במלאי שלנו צמחי גן : מטפסים, שיחים, בני-שיח, צמחי כיסוי, חד-שנתיים, עשבוניים, דמוי-קנה,

שרכים, עצי פרי, צמחי ריח, סוקולנטים, צמחי תבלין וכו'.

לכל תנאי גידול יש לנו מגוון צמחי גן מתאים.

האגרונומים שלנו ייעצו לכם לגבי בחירת צמחי גן המתאימים לגינתכם והטיפול הנכון בהם.

הייעוץ, החל בשלב הקליטה והמשך בתחזוקה השוטפת.

בנוסף, כל לקוח מקבל מאיתנו דפי הנחיות מודפסים בהתאם לצרכיו.

שימו לב, מלאי צמחי גן משתנה כל הזמן בהתאם לעונה והביקוש.

שם עברימאפייניםצורת חיים
אבוטילון מפוספסשיח ירוק-עד
אבוקדו אמריקניאטינגרעץ ירוק-עד
אבוקדו אמריקניאטינגרעץ ירוק-עד
אבליה גדולת-פרחיםשיח נשיר מותנה
אברון מדגסקרימטפס נשיר מותנה
אגוז המלךמאוריציוסעץ נשיר
אגוז המלךעץ נשיר
אגס תרבותיספדונהעץ נשיר
אגס תרבותיספדונהעץ נשיר
אגפנטוס אפריקניכחולעשבוני
אגפנטוס אפריקנילבןעשבוני
אדמום גדול-גביעשיח נשיר
אדננתוס משייני
אוג חרוקשיח ירוק-עד
אוג חרוקמסולסלשיח ירוק-עד
אוג מכחילשיח ירוק-עד
אוזן-ארי אפריקניתשיח ירוק-עד
אוזן-דב כלאייםצמח כיסוי ירוק-עד
אוזן-דב כלאייםסילבר ליינינגצמח כיסוי ירוק-עד
אוננטת יאווהעשבוני
אורנית לוהבתמטפס ירוק-עד
אזוביון משונןבן-שיח ירוק-עד
אזוביון רפואיבן-שיח ירוק-עד
אזוביון שסועבן-שיח ירוק-עד
אזובית מצויה (אזוב מצוי)בן-שיח ירוק-עד
אזובית פשוטה
אזובית תרבותית (אזוב תרבותי)
אחירותם החורששיח ירוק-עד
איזוטומת הפלגיםצמח כיסוי ירוק-עד
אירסינה חדת-עליםבן-שיח ירוק-עד
אירסינה ססגוניתמגוונתבן-שיח ירוק-עד
אירסינה ססגוניתבן-שיח ירוק-עד
אכליאה אלף-העלהעשבוני
אכליאה אלף-העלהעשבוני
אליאוגינת היגלסגול
אליאוגינת היגלסגול
אליוגינת היגלבורדושיח ירוק-עד
אליוגינת היגלסגולהשיח ירוק-עד
אלמון הודימטפס נשיר
אלת הבטנהעץ נשיר
אלת הבטנהעץ נשיר
אלת המסטיקשיח ירוק-עד
אנונת הכלאיים2/8עץ נשיר
אנונת הכלאיים2/8עץ נשיר
אנטיגון דק-עוקציםמטפס נשיר מותנה
אסנהבויסנברימטפס נשיר
אספרג מאיריעשבוני
אספרג מנוצהמטפס ירוק-עד
אספרג ספרנגרצמח כיסוי ירוק-עד
אספרג ספרנגרצמח כיסוי ירוק-עד
אסקלוניה אדומהשיח ירוק-עד
אפטניהלבובהצמח כיסוי ירוק-עד
אפטניהמאורכתצמח כיסוי ירוק-עד
אפרסמון יפניסורוגהעץ נשיר
אפרסמון יפניסורוגהעץ נשיר
אפרסק מצויבבקוקעץ נשיר
אפרסק מצויסמרסטעץ נשיר
אפרסק מצויבבקוקעץ נשיר
אפרסק מצויסמרסטעץ נשיר
אפרסק מצוי נקטרינהעץ נשיר
אפרסק מצוי נקטרינהפנטזיהעץ נשיר
אקורוס דגני מגווןצמח מים ובוץ
אקטינידיה סיניתהווארדמטפס נשיר
אקליפהמגוונתשיח ירוק-עד
אקמנת סמיתשיח ירוק-עד או עץ
ארכובית בוכריתמטפס נשיר
ארכובית קרקפתיתצמח כיסוי ירוק-עד
ארמריה ימיתעשבוני
ארמריה מדומהעשבוני
ארמריה נאהבן-שיח ירוק-עד
אשל סיניעץ נשיר
בבונג דו-גוניחד-שנתי
בגוניה פורחת-עדעשבוני דו-שנתי
בוגנויליה חלקהמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהלבנהמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהאדומהמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהאדום-סגול מלאמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהסגול בהירמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהכתומהמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהסגולה פרח מלאמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהמגוונת סגול-לבןמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהכתומה פרח מלאמטפס נשיר מותנה
בוגנויליה נאהצהובהמטפס נשיר מותנה
בודלית דודשיח ירוק-עד
בוהיניה לבידהשיח נשיר
בוהיניה סוככניתשיח ירוק-עד
בוהינית גלפיןשיח נשיר
ביצן משונן רוביבן-שיח עשבוני ירוק-עד
ביצן רב-גוני
ביצן רחב-עליםמנומרצמח כיסוי ירוק-עד
ביצן רחב-עליםצהוב-ירוקצמח כיסוי ירוק-עד
ביצן רחב-עליםארגמןצמח כיסוי ירוק-עד
בן-אפרמכחיל אלייזה בלועשבוני
בן-אפרמכחילעשבוני
בן-אפרהמרעה (ירוק)עשבוני
בן-חרדל מצויחד-שנתי
בן-עוזרר הודישיח ירוק-עד
בן-עוזרר סוככנישיח ירוק-עד
בראיניה לבנה ננסיתבן-שיח נשיר מותנה
ברברית יפנית ארגמנישיח נשיר
ברזלי הדורמגווןשיח ירוק-עד
ברזלי הדורשיח ירוק-עד
ברזלי הדורתומפסון (תפוז)שיח ירוק-עד
ברזלי נאהמגווןשיח ירוק-עד

ברזלי נאה

ירוק

שיח ירוק-עד

ברכיקומה מנוצהסטרובריצמח כיסוי ירוק-עד
ברכיקומה מנוצהכחולצמח כיסוי ירוק-עד
ברכיקומה מנוצהצהובצמח כיסוי ירוק-עד
ברלריה זוחלתורודה-אדומהצמח כיסוי ירוק-עד
ברלריה זוחלתסגולהצמח כיסוי ירוק-עד
ברלריה זוחלתסגולהצמח כיסוי ירוק-עד
ברלריה זוחלתורודה-אדומהצמח כיסוי ירוק-עד
בשמת השולטןעשבוני
בת-קורנית פשוטהבן-שיח ירוק-עד
בת-קורנית פשוטהבן-שיח ירוק-עד
גאורה קיפחתסיסקיו פינק
גאורה קיפחתדה ברייד
גבנון בן-אזובבן-שיח ירוק-עד
גבנון בן-אזוב טונדרהחד-שנתי
גבנון מקסיקני טורפידועשבוני
גבנון סמוקשיח ירוק-עד
גד השדהחד-שנתי
גואיבה מצויהאדומהעץ נשיר
גואיבה מצויהלבנהעץ נשיר
גואיבה מצויהלבנהעץ נשיר
גואיבה מצויהאדומהעץ נשיר
גואיבה תותיתצהוב-פרישיח ירוק-עד
גואיבה תותיתאדום-פרישיח ירוק-עד
גואיבה תותיתצהוב-פרישיח ירוק-עד
גואיבה תותיתאדום-פרישיח ירוק-עד
גומא פורהעשבוני
גזניה אפורהעשבוני
גזניה אשונהעשבוני רב-שנתי
גזניה אשונהסן שייןעשבוני רב-שנתי
גזניה אשונה כלאייםעשבוני
גזניה משתרעתצמח כיסוי ירוק-עד
גיירדיה יפהפייהעשבוני
גמולפיס דמוי-חרציתשיח ירוק-עד
גפן הייןמוסקט שחורמטפס נשיר
גפן הייןג-1מטפס נשיר
גפן הייןפלםמטפס נשיר
גפן הייןמוסקט לבןמטפס נשיר
גפנית מחומשתמטפס נשיר
גפנית משולשתמטפס נשיר
גרגיר הנחליםעשבוני
גרווילאה זיתיתשיח ירוק-עד
גרווילאה זיתניתצמח כיסוי ירוק-עד
גרמית אקלוןצהבהבבן-שיח ירוק-עד
גרמית אקלוןלבןבן-שיח ירוק-עד
גרמית אקלוןורודבן-שיח ירוק-עד
גרמית אקלוןספיידר לבןבן-שיח ירוק-עד
גרמית אקלוןקומפקט ורודבן-שיח ירוק-עד
גרמית אקלוןספיידר ורודבן-שיח ירוק-עד
גרמית משתרעתסגולצמח כיסוי ירוק-עד
גרמית משתרעתסגול מגוון-עלהצמח כיסוי ירוק-עד
גרמית משתרעתלבןצמח כיסוי ירוק-עד
דובדבן חמוץחיוסעץ נשיר
דובדבן חמוץבן ציוןעץ נשיר
דובדבן חמוץחיוסעץ נשיר
דובדבן חמוץבן ציוןעץ נשיר
דובדבן מתוקסטלהעץ נשיר
דובדבן מתוקסטלהעץ נשיר
דו-שן גזור
דיאטס גדול-פרחיםעשבוני
דיאטס דו-גוניעשבוני
דיאטס תודרניעשבוני
דיכונדרה זוחלתצמח כיסוי ירוק-עד עשבוני
דם המכבים האיטלקיעשבוני
דם המכבים העלווני מגווןצמח כיסוי ירוק-עד
דם -המכבים העלותיבן-שיח ירוק-עד
דם-המכבים המחופה דרגן-הילצמח כיסוי ירוק-עד
דם-המכבים מ.ל.י
דק-פרי אורנג' ג'ובילישיח ירוק-עד
דק-פרי זקוףשיח ירוק-עד
דק-פרי מכונףשיח ירוק-עד
דרדר חשוף-פריעשבוני
הבה נאהשיח ירוק-עד
הדס מצויקטן עליםשיח ירוק-עד
הדס מצוישיח ירוק-עד
הדס מצוימגווןשיח ירוק-עד
הדר האשכוליתאדומהעץ ירוק-עד
הדר האשכוליתלבנהעץ ירוק-עד
הדר האשכוליתלבנהעץ ירוק-עד
הדר האשכוליתאדומהעץ ירוק-עד
הדר האתרוגתימני לא מורכבעץ ירוק-עד
הדר הלימון (לימון חמוץ)יוריקהעץ ירוק-עד
הדר הלימון (לימון חמוץ)לייםעץ ירוק-עד
הדר המנדרין קלמנטייןמיכלעץ ירוק-עד
הדר המנדרין קלמנטייןמיכלעץ ירוק-עד
הדר הפומלועץ ירוק-עד
הדר הפומלואדומהעץ ירוק-עד
הדר הפומלועץ ירוק-עד
הדר הפומלואדומהעץ ירוק-עד

הדר הפומלית

עץ ירוק-עד

הדר הפומליתעץ ירוק-עד
הדר התפוז (תפוח זהב)שמוטיעץ ירוק-עד
הדר התפוז (תפוח זהב)שמוטיעץ ירוק-עד
הווניה מתוקהעץ נשיר
היביסקוס חליףשיח נשיר
היביסקוס טלייתי סתריהעץ נשיר מותנה
היביסקוס סוריכחולשיח נשיר
היביסקוס סורילבןשיח נשיר
היביסקוס סיניורוד מלא-פרחיםשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניצהובשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניורודשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניאדוםשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניאדום מלא-פרחיםשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניכתום מלא-פרחיםשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניכתוםשיח ירוק-עד
היביסקוס סינילבןשיח ירוק-עד
היביסקוס סיניצהוב מלא-פרחיםשיח ירוק-עד
היביסקוס שסועשיח ירוק-עד
המיגרפיס צבעוני אקזוטיקהבן-שיח ירוק-עד
המליה מבודרתשיח ירוק-עד
המרוקליס מכלואכתוםעשבוני
הרדוף הנחליםורודשיח ירוק-עד
הרדוף הנחליםאדוםשיח ירוק-עד
הרדוף הנחליםלבןשיח ירוק-עד
הרדוף הנחלים מגווןשיח ירוק-עד
הרדוף הנחלים ננסיורודשיח ירוק-עד
הרדנברגיה תלתניתמטפס ירוק-עד
ודליה דלת-אונתיתצמח כיסוי ירוק-עד
ויגלה ורודהורודשיח נשיר
ויגלה ורודהאדוםשיח נשיר
וינקה גדולהצמח כיסוי ירוק-עד
וינקה גדולהמגוונתצמח כיסוי ירוק-עד
ויסטריה סיניתלבנהמטפס נשיר
ויסטריה סיניתסגולהמטפס נשיר
ורבנה אשונה
ורבנה מכלוא (כלאיים)עדינהצמח כיסוי ירוק-עד
ורבנה מכלוא (כלאיים)זוחלת רב-שנתיתצמח כיסוי ירוק-עד
ורבנה מכלוא (כלאיים)זקופהצמח כיסוי ירוק-עד
זוטה לבנהבן-שיח ירוק-עד
זיפנוצה ארגמנית
זית ארופינבליעץ ירוק-עד
זית ארופימנזונילועץ ירוק-עד
זית ארופינבליעץ ירוק-עד
זית ארופימנזונילועץ ירוק-עד
חבוש מוארךפורטוגלעץ נשיר
חבוש מוארךפורטוגליעץ נשיר
חבושית אופקיתשיח נשיר מותנה
חבושית דמרשיח ירוק-עד
חבושית נלחצתשיח נשיר מותנה
חבושית פרנשטשיח ירוק-עד
חבלבל מאוריטניצמח כיסוי ירוק-עד
חד-אבקן אדוםאדוםבן-שיח ירוק-עד
חד-אבקן אדוםורודבן-שיח ירוק-עד
חד-אבקן אדוםלבןבן-שיח ירוק-עד
חוטמית תרבותיתדו-שנתי
חרוב מצויקפריסאיעץ ירוק-עד
חרצית הגנניםעשבוני רב-שנתי
חרצית הגנניםנטףעשבוני רב-שנתי
חרצית הגנניםעשבוני רב-שנתי
חרצית לבנת-פרחיםצמח כיסוי ירוק-עד
חרצית פסיפיתבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתצהובבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתלבן כסוף-עלהבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתלבן ירוק-עלהבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתורודבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתצהוב מלאבן-שיח ירוק-עד
חרצית שיחיתורודה משתרעתבן-שיח ירוק-עד
טברנמונטנהשיח ירוק-עד
טולבגיה חריפה
טורנרה בוקיצתיתשיח ירוק-עד
טיבוצ'ינה ארגמניתשיח ירוק-עד
טקומית הכףצהובשיח-מטפס ירוק-עד
טקומית הכףאדוםשיח-מטפס ירוק-עד
טקומית הכףכתוםשיח-מטפס ירוק-עד
טרכלוספרמון יסמינימטפס ירוק-עד
יסמין אזורימטפס ירוק-עד
יסמין גדול-פרחיםשיח ירוק-עד
יסמין ערבימטפס שיחי ירוק-עד
יסמין פרחונימטפס ירוק-עד
יסמין רפואימטפס ירוק-עד
יערה דו-גוניתמטפס ירוק-עד
יערה חרוזהמטפס ירוק-עד
יערה יפניתמטפס ירוק-עד
יערה ירוקת-עדמטפס ירוק-עד
יערה נמוכהבן-שיח ירוק-עד
יפאורת צפרני החתולמטפס ירוק-עד
יצהרון המנוקדשיח ירוק-עד
יצהרון המנוקדמגווןשיח ירוק-עד
ירקה מצויצת מגוונתעשבוני
יתרופית תמימהשיח ירוק-עד
כליין לבוב-עלהשרכים
כריך מורומוזהב-מגווןדמוי קנה
קת נאכלתשיח ירוק-עד
איריס יפני
פטרוסלינון הגינהמסולסלת
נענה תפוחית
לבן-עלה שיחניקומפקטישיח ירוק-עד
לבן-עלה שיחנימאובקשיח ירוק-עד
לבן-עלה שיחניסן-חוזהשיח ירוק-עד
לבן-עלה שיחניסילבר קלאודשיח ירוק-עד
לבן-עלה שיחניגרין-קלאודשיח ירוק-עד
לואיזה לימוניתשיח נשיר
לוביית החילזוןשיח ירוק-עד
לובליהצמח כיסוי ירוק-עד
לוטוסקנריצמח כיסוי ירוק-עד
לוטוסגולד פלשצמח כיסוי ירוק-עד
לוטוסמכסיףצמח כיסוי ירוק-עד
ליגוסטרום ביצניזהב-שולייםשיח נשיר מותנה
ליגוסטרום ביצני(ירוק)שיח נשיר מותנה

ליימוס החולות

דמוי קנה

לימונית ריחנית (רב-זקן לימוני)עשבוני דגני
לימקווטעץ ירוק-עד
לימקווטעץ ירוק-עד
ליסימכיה צפופת-פרחיםצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה אדום זוחל למחצה (מ.ל.י)צמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה זוחלת צהובהספרדינג סנשייןצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה זוחלת צהובהמגוונתצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה לילכית (עדינה)לבנהצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה לילכית (עדינה)סגול-לבןצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה לילכית (עדינה)לילכיתצמח כיסוי ירוק-עד
לנטנה ססגוניתשיח ירוק-עד
לענה שיחניתבן-שיח ירוק-עד
לענה לואיזיאניתסילבר קינגבן-שיח רחב ירוק-עד
לפופית הבטטהמגוונתמטפס נשיר מותנה
לפופית הבטטהמרגריטהמטפס נשיר מותנה
לפופית הבטטהבלקימטפס נשיר מותנה
לפופית נאהמטפס ירוק-עד
לפופית סמוקה נבובהמטפס נשיר
מוז גבוה מתוקגרנד-נןעשבוני
מוז גבוה מתוקגרנד-נןעשבוני
מורן החורששיח ירוק-עד
מורן קרחשיח ירוק-עד
מיאופורון ביצניצמח כיסוי ירוק-עד
מיאופורון מחודדשיח ירוק-עד
מיאופורון מחודדשיח ירוק-עד
מיאופורון קטן-עליםארגמניצמח כיסוי ירוק-עד
מיאופורון קטן-עליםברוד-ליף (רחב)צמח כיסוי ירוק-עד
מיאופורון קטן-עליםמיד-ליף (בינוני)צמח כיסוי ירוק-עד
מיסקנטוס סיני זברהדמוי קנה
מיריסינה אפריקניתשיח ירוק-עד
מיריקה לבובהשיח ירוק-עד
מליסה רפואיתבן-שיח
מללויקה אזמלניתשיח ירוק-עד
מללויקה מאפירה ננסיתשיח ירוק-עד
מללויקה מצומדת
מללויקה מתקלפתשיח ירוק-עד
מללויקה סגלגלתשיח ירוק-עד
מללויקת היגלשיח ירוק-עד
מנגו הודימיהעץ ירוק-עד
מנגו הודימיהעץ ירוק-עד
מקדמיה רבועהעץ ירוק-עד
מקדמיה רבועהעץ ירוק-עד
מקור-החסידה רייכרד
מרבה-חלב הדסישיח ירוק-עד
מרווה גרג פורמנס-רדשיח ירוק-עד
מרווה גרג פורמנס-רדשיח ירוק-עד
מרווה הדורה ננסיתאדומה
מרווה נאהסקרלט פיינאפל
מרווה קמחיתכחולהבן-שיח רב-שנתי
מרווה קמחיתלבןבן-שיח רב-שנתי
מרווה רפואיתתלת-גוניבן-שיח ירוק-עד
מרווה רפואיתבן-שיח ירוק-עד
משמש מצוירעננה (קאנינו)עץ נשיר
משמש מצוירעננה (קאנינו)עץ נשיר
נדנודית מצויהעשבוני רב-שנתי
נדנודית ראסטי-סאןעשבוני רב-שנתי
ניצנית אדומהסוקולנט (בשרני)
נענה חריפהעשבוני
נענה משובלת (קרחת)עשבוני
נר-לילהברלנדיריצמח כיסוי ירוק-עד
נר-לילהחופיצמח כיסוי ירוק-עד
נר-לילהגדול-פרי (מכונף)צמח כיסוי ירוק-עד
סביון מזהירמטפס ירוק-עד
סביון מטפסמטפס ירוק-עד
סביון מלביןבן-שיח ירוק-עד
סגינה שיפודיתצמח כיסוי ירוק-עד
סהרון קשה-עליםשיח ירוק-עד
סולנדרה גדולהמטפס ירוק-עד
סולנום יסמינילבןמטפס ירוק-עד
סולנום יסמיניתכלתמטפס ירוק-עד
סולנום מטפסמטפס ירוק-עד
סולנום רנטונטשיח ירוק-עד
סטביית רבועשבוני
סטביית רבועשבוני
סטקריאסיה ארגמניתצמח כיסוי ירוק-עד
סטרליצית המלכהעשבוני
סיגל קסוסיצמח כיסוי ירוק-עד
סיגל ריחניעשבוני
סיגל ריחניעשבוני
סיזיגיוןשיח ירוק-עד
סנא סוככניתשיח ירוק-עד
סנטולינהננסיתבן-שיח ירוק-עד
סנטולינהירוקהבן-שיח ירוק-עד
ססוביום רגלניצמח כיסוי ירוק-עד
ספיריאה קנטוניתשיח נשיר
ספיריאת הכלאייםשיח נשיר
ספלילה מצויהצמח כיסוי ירוק-עד
ספלילה מצויהצמח כיסוי ירוק-עד
סקבולה נמוכהצמח כיסוי ירוק-עד
סקבולה עבת-עליםשיח ירוק-עד
סקבולה שופעתצמח כיסוי ירוק-עד
עגבנית הגינהשרי אדוםחד-שנתי
עדעד קנריעשבוני רב-שנתי
עינן מסרקניבן-שיח ירוק-עד
עינן מסרקניבן-שיח ירוק-עד
עכנאי הדורעשבוני רב-שנתי
עפרית הכףתכלתשיח ירוק-עד
עפרית הכףלבןשיח ירוק-עד
עקולית משרישהאדומהמטפס נשיר
עקולית משרישהכתומהמטפס נשיר
ערער וירג'יני גריי-אולשיח ירוק-עד
פוגונטרום פונציאוסמגווןדמוי קנה
פודרית ורודהמטפס נשיר מותנה
פטונית כלאיים מפליתצמח כיסוי ירוק-עד
פיג'ואה תרבותיתסלורעץ ירוק-עד
פיג'ואה תרבותיתסלורעץ ירוק-עד
פיגם מצויבן-שיח ירוק-עד
פיטוספורום יפניירוקשיח ירוק-עד
פיטוספורום יפנימגווןשיח ירוק-עד
פיטוספורום יפני ננסיירוקשיח ירוק-עד
פילודנדרון דו-נוצתיעשבוני
פיקוס בנימינהעץ ירוק-עד
פיקוס גרין-אילנדשיח ירוק-עד
פיקוס השדרות הוואיעץ ירוק-עד
פיקוס זוחלמטפס ירוק-עד
פירקנטה מגוונת ננסיתשיח נשיר
פירקנתה צרת-עליםבן-שיח ירוק-עד
פליציה שיחיתרחבת-עלים מגוונתבן-שיח ירוק-עד
פליציה שיחיתצרת-עלים מגוונתבן-שיח ירוק-עד
פליציה שיחיתרחבת-עלים ירוקהבן-שיח ירוק-עד
פליציה שיחיתצרת-עלים ירוקהבן-שיח ירוק-עד
פלכון יפנילבן-שולייםשיח ירוק-עד
פלכון יפניזהב-שולייםשיח ירוק-עד
פלכון יפנימוזהבשיח ירוק-עד
פלכון יפני קטן-עליםמגוון ירוק-צהובבן-שיח ירוק-עד
פלכון יפני קטן-עליםמגוון ירוק-לבןבן-שיח ירוק-עד
פלכון יפני קטן-עליםירוקבן-שיח ירוק-עד
פלכון מטפס זוחל מגווןאמרלד גטיסוקולנט (בשרני)
פלקטרנתוס השוליים דמוי קולאוסצמח כיסוי ירוק-עד
פלרגוניום הגנים (הגננים)בן-שיח ירוק-עד
פלרגוניום חריףאדוםבן-שיח ירוק-עד
פלרגוניום חריףורודבן-שיח ירוק-עד
פלרגוניום מורס ויקטוריעשבוני
פלרגוניום תריסניצמח כיסוי ירוק-עד
פנדוריאה יסמיניתכריזמה (מגוונת)מטפס ירוק-עד
פנדוריאה יסמיניתורודהמטפס ירוק-עד
פנדוריאה יסמיניתלבנהמטפס ירוק-עד
פנטס איזמלניורוד-אדוםבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלניאדוםבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלניורודבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלנילבןבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלנילבןבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלניורוד-אדוםבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלניורודבן-שיח ירוק-עד
פנטס איזמלניאדוםבן-שיח ירוק-עד
פפיה מצויהעץ ירוק-עד
פקן תרבותיעץ נשיר
פרנקניה חלקהצמח כיסוי ירוק-עד
צוריתפורסטרסוקולנט (בשרני)
צוריתדקה מגווןסוקולנט (בשרני)
צוריתסוויטהרטסוקולנט (בשרני)
צוריתמאדימהסוקולנט (בשרני)

צורית

מדומה

סוקולנט (בשרני)

צסטרום ארגמנישיח ירוק-עד
צסטרום לילישיח ירוק-עד
צפורן סיניעשבוני דו-שנתי
קומקוט סגלגלעץ ירוק-עד
קומקוט סגלגלעץ ירוק-עד
קופרוסמה זוחלתירוקהצמח כיסוי ירוק-עד
קופרוסמה זוחלתמגוון-זהבצמח כיסוי ירוק-עד
קופרוסמת קירקירוקהצמח כיסוי ירוק-עד
קופרוסמת קירקמגוונתצמח כיסוי ירוק-עד
קוראופסיסגדול-פרחיםעשבוני רב-שנתי
קוראופסיסאזמלניעשבוני רב-שנתי
קורטדריה מכסיפהורודעשבוני
קורטדריה מכסיפהלבןעשבוני
קייצת קרווינסקיצמח כיסוי ירוק-עד
קיסוס החורשמגוון -לבןמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשמגוון-זהבמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשירוק עלה גדולמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשירוק עלה גדולמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשמגוון-זהבמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשקטן-עלים-מגווןמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשמגוון -לבןמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשעלה-חץמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשירוק קטן -עליםמטפס ירוק-עד
קיסוס החורשקטן-עלים-מנומרמטפס ירוק-עד
קירטומיון חרמשישרכי
קליאנדרה ורודת-קרקפותורודשיח ירוק-עד
קליסטמון הנצרים ליטל ג'וןשיח ירוק-עד
קליסטמון הנצרים קפטן קוקשיח ירוק-עד
קליסטמון קינגס פארקעץ ירוק-עד
קלרודנדרון חלקמטפס ירוק-עד
קלרודנדרון מזהירמטפס נשיר מותנה
קלרודנדרון נאהמטפס ירוק-עד
קנה הודיתגיאופיט (פקעות ובצלים)
קנה הודית ננסית ורוד מלאעשבוני
קנה מצויה מגוונתעשבוני
קנה סוכר תרבותיעשבוני דגני
קניפהופיה אשכוליתעשבוני
קניפהופיה אשכוליתננסיתעשבוני
קריסה גדולת-פרי מגווןשיח ירוק-עד
קריסה גדולת-פרישיח ירוק-עד
קריסה גדולת-פרי גרין קרפטצמח כיסוי ירוק-עד
קרסולה קשקשיתסוקולנט (בשרני)
קתרוסית מרובעתעץ ירוק-עד
רגלה גדולת-פרחיםרב-שנתית (אוסטרלית)צמח כיסוי ירוק-עד
רגלה גדולת-פרחיםרב-שנתית סמבהצמח כיסוי ירוק-עד
רגלנית אפריקניתזקופהשיח ירוק-עד או צמח כסוי
רגלנית אפריקניתזוחלשיח ירוק-עד או צמח כסוי
רוזמרין רפואי זנב שועלצמח כיסוי ירוק-עד
רוסליה שבטבטיתשיח ירוק-עד
רוסמרין רפואי בלו לגוןשיח ירוק-עד
רוסמרין רפואי זוחלצמח כיסוי ירוק-עד
רוסמרין רפואי זוחלסוורן סיצמח כיסוי ירוק-עד
רוסמרין רפואי זקוףשיח ירוק-עד
רותם המדברשיח ירוק-עד
ריאו דו-גוניעשבוני
ריחן מצויארגמניחד-שנתי
ריחן מצוילימוניחד-שנתי
ריחן מצויירוק-עלהחד-שנתי
רימון מצויראש פרדעץ נשיר
רימון מצויראש הפרדעץ נשיר
רימון מצוי מלא-פרחיםשיח נשיר
רימון מצוי ננסישיח נשיר
שבת ריחניחד-שנתי
שום הנירהגיאופיט (פקעות ובצלים)
שזיף הגןשגיבעץ נשיר
שזיף הגןשגיבעץ נשיר
שזיף יפניסנטה רוזהעץ נשיר
שזיף יפניאוגדןעץ נשיר
שזיף יפניאוגדןעץ נשיר
שזיף יפניסנטה רוזהעץ נשיר
שיח אברהם משולש ארגמנישיח ירוק-עד
שיח-אברהם מצויסגולשיח נשיר
שיח-אברהם מצוילבןשיח נשיר
שנויית מחוספסתשיח ירוק-עד
שסק יפנייהודהעץ ירוק-עד
שסק יפנייהודהעץ ירוק-עד
שעונית כחולה (תכולה)מטפס ירוק-עד
שעונית נאכלת סגולהמטפס ירוק-עד
שקד מצויאום-אל-פחםעץ נשיר
שקד מצויאום-אל-פחםעץ נשיר
תאנה (פיקוס התאנה)לבנהעץ נשיר
תאנה (פיקוס התאנה)שחורהעץ נשיר
תאנה (פיקוס התאנה)שחורהעץ נשיר
תאנה (פיקוס התאנה)לבנהעץ נשיר
תבטיה הרדופיתשיח ירוק-
תונברגיה אדומהמטפס ירוק-עד
תונברגיה גדולת-פרחיםמטפס ירוק-עד
תות לבןורודעץ נשיר
תות לבןלבןעץ נשיר
תות לבןשחורעץ נשיר
תות שדה צ'יליאניעשבוני
תימופילה דקת-עליםעשבוני
תלתן הארגמןחד-שנתי
תפוח תרבותיגרני סמיטעץ נשיר
תפוח תרבותיענהעץ נשיר
תפוח תרבותיסטרקינגעץ נשיר
תפוח תרבותיגרני סמיטעץ נשיר
תפוח תרבותיענהעץ נשיר
תפוח תרבותיסטרקינגעץ נשיר

צמחי גן 1