עיצוב בונסאי ע"י גיזום הינו אמצעי בסיסי וחשוב לנינוס בונסאי.

השתמשו בעקרונות המפורטים כאן כקו מנחה לעיצוב הבונסאי שלכם.
לאחר שתשלטו בעקרונות ובכללים המקובלים תוכלו לפתח עקרונות משלכם.
ניתן להתחיל בונסאי משתיל רך וצעיר לפי העקרונות הבאים וניתן לרכוש במשתלה שתיל בוגר למחצה ולהתחיל לעצב אותו על ידי גיזום החושף מיבנה פנימי קיים.

המטרה: עץ בונסאי ולא שיח בונסאי.
הקפידו לפתוח את הנוף ולחשוף גזע וענפים.

עיצוב בונסאי - לחשוף את השלד

בדרך כלל השליש התחתון של הגזע ללא הסתעפות ענפים.

עיצוב בונסאי - שליש תחתון ללא הסתעפויות ענפים

ככל שמתקרבים לצמרת צפיפות הסתעפות הענפים גדלה.

עיצוב בונסאי - בצמרת צפיפות הסתעפות הענפים גדלה

הימנעו מהסתעפות ענפים סימטרית.

עיצוב בונסאי - הימנעו מהסתעפות ענפים סימטרית

עדיף לסעף ענפים בדרוג.

לחללים הנגדיים המסומנים בחצים תפקיד לא פחות חשוב מ"ענני" העלווה.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 21

עדיף שהסתעפות תתחיל בחלק קמור ולא קעור.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 22

1 – הסירו ענפים מצטלבים.
2 – הסירו ענפים הפונים למרכז הצמח או פונים מטה.
3 – הסירו ענפים הצמודים מידי לענף שכן.
4 – הסירו כל לבלוב הצמוד לגזע ומסתיר אותו.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 23

כשתגזמו ענף הקפידו על חתך אליפטי אנכי.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 24

יש לבצע את החתך בעזרת חותך ענפים קוני איכותי.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 25

חתך נכון מאפשר אספקת חומרי הזנה לשולי החתך והגלדה משופרת.

חתך עגול מעכב את ההגלדה ומותיר צלקת גדולה יותר.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 26

הסירו עלים וענפונים מחלקו התחתון של הענף.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 27

על ידי גיזום הסחה ניתן לשנות את כיוון הצמיחה ולקבל  גזע בעלי מראה מפותל ומעניין.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 28

ענף מפותל נראה מעניין יותר.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 29

קיטום קצה הענף יגרום להסתעפות הענפים וקבלת נפח החיוני למראה בוגר.

עיצוב בונסאי ע"י גיזום 30