בדרך כלל אנו שותלים צמחים במרכז עציץ עגול, אחר כך ממקמים אותם בפינה המיועדת להם, מסובבים אותם במקומם עד למציאת "הצד היפה" שלהם ובכך מסתיים התהליך.
בבונסאי התהליך שונה ומורכב יותר.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 21

חזית

לכל בונסאי חזית יפה ורצויה.

חזית הבונסאי צריכה לאפשר מבט פנימה לתוך מיבנה הענפים.

הרושם העיקרי של עץ הינו מיבנה הגזע והענפים שלו ולכן חשוב להציג אותם במלוא הדרם.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 22

כדאי שהעלווה לא תהיה צפופה מידי בחזית.
כעקרון, רצוי שענפי העץ יתפרסו בעיקר לצדדים ומעט לאחור (ורק מעט יחסית לכוון החזית).

מימד אנכי (גובה)

מומלץ לשתול בונסאי על "גבעה קטנה" כשבסיס הגזע והשורשים הגלויים (אם יש) מעל שולי העציץ.

הגבעה מעצימה את הבונסאי ויוצרת אשליית התחדדות כהמשך ויזואלי לבסיס הגזע. כמו כן היא משפרת את הניקוז בצוואר השורש ומאפשרת מסת שורשים גדולה יותר בעציץ.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 23

חשוב להשאיר בשולי העציץ "מדרגה" קטנה, מעין מרזב, שתאפשר למים לרדת לשורשים ולא לגלוש החוצה בזמן השקיה.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 24

מימד אופקי (רוחבי )

אנו מעוניינים בתנועה דינמית של הבונסאי אבל גם לאיזון מסויים.
אם העץ נוטה הצידה והעציץ אינו עגול, שותלים את העץ לא במרכז אלא מהמרכז לכוון הפוך מכוון נטיית הגזע.
העץ ימוקם מעט קרוב יותר לצד האחורי של העציץ מאשר לחזיתו.
הטיה קלה של צמרת העץ לחזית.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 25

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 26 העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 27

אם העציץ עגול ו/או העץ סימטרי לחלוטין מומלץ לשתול כל עץ במרכז העציץ , אחרת הדבר עלול להיחשב כטעות בעיני המתבונן .

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 28

עומק

ענפים ועלים הנמצאים מאחרי הגזע (כשמביטים מהחזית) מעניקים מימד של עומק לעץ ללא הפרעה לשדה הראיה ולמבט לתוך מיבנה ענפי העץ.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 29

אם יש לעץ נטייה קלה לחזית הדבר יוסיף לתחושת העומק.

העמדה ומיקום בונסאי בעציץ 30