עיצוב בונסאי הינו תהליך מהנה ביותר.

הכרת עקרונות וטכניקות עיצוב בונסאי תסייע לכם לשדרג את רמת הבונסאי שלכם:

אפיון בונסאי – מהם המאפיינים של עץ בוגר וכיצד להעריך בונסאי. 

התאמת עציץ לבונסאי – בחירת העציץ האופטימלי לצמח ליצירת בונסאי הרמוני. 

העמדה בעציץ בונסאי – הצבה נכונה של הצמח בעציץ בונסאי. 

סגנונות בונסאי – חשוב להכיר מבחר סגנונות בונסאי כבסיס לפיתוח סגנון אישי משלכם. 

קווים מנחים לבונסאי – רשימה של כל "החוקים והכללים" לעיצוב בונסאי קלאסי. 

גיזום בונסאי גיזום הינו האמצעי הבסיסי לעיצוב בונסאי, גיזום שורשים מסייע להתחדשות הצמח.

כיפוף וליפוף בונסאי – עיצוב בונסאי ע"י כיפוף הענפים והגזע וליפופם בחוט אלומיניום לתקופה מוגבלת. 

עיצוב אחזקה לבונסאי – עיצוב שוטף של בונסאי לאחר העיצוב הבסיסי.

לוח עבודות שנתי לבונסאי – טבלה נפרדת לכל חודש. כל הפעולות השוטפות לבונסאי מרוכזות במקום אחד. 

עיצוב בונסאי במשתלת אגרו-נוי