עיצוב בונסאי הינו תהליך מהנה ביותר.

הכרת עקרונות וטכניקות עיצוב בונסאי תסייע לכם לשדרג את רמת הבונסאי שלכם:

אפיון בונסאי – מהם המאפיינים של עץ בוגר וכיצד להעריך בונסאי.

התאמת עציץ לבונסאי – בחירת העציץ האופטימלי לצמח ליצירת בונסאי הרמוני.

העמדה בעציץ בונסאי – הצבה נכונה של הצמח בעציץ בונסאי.

סגנונות בונסאי – חשוב להכיר מבחר סגנונות בונסאי כבסיס לפיתוח סגנון אישי משלכם.

קווים מנחים לבונסאי – רשימה של כל "החוקים והכללים" לעיצוב בונסאי קלאסי.

גיזום בונסאי – גיזום הינו האמצעי הבסיסי לעיצוב בונסאי, גיזום שורשים מסייע להתחדשות הצמח.

כיפוף וליפוף בונסאי – עיצוב בונסאי ע"י כיפוף הענפים והגזע וליפופם בחוט אלומיניום לתקופה מוגבלת.

עיצוב אחזקה לבונסאי – עיצוב שוטף של בונסאי לאחר העיצוב הבסיסי.

לוח עבודות שנתי לבונסאי – טבלה נפרדת לכל חודש. כל הפעולות השוטפות לבונסאי מרוכזות במקום אחד.

עיצוב בונסאי במשתלת אגרו-נוי