עיצוב בונסאי מצמח בוגר למחצה שנרכש במשתלה כשהוא כבר מסועף וסבוך, מחייב חשיפה נכונה של המיבנה הנסתר של השתיל.
גם כאן, אל תשכחו להתבסס על עקרונות הגיזום.

שימו לב ל-7 השלבים.

עיצוב בונסאי מצמח בוגר למחצה

1. חפשו במשתלה שתיל מסועף ובריא העונה לכל המאפיינים.
החליטו מהו הסגנון המתאים לו.

2. הסירו ענפונים שאינם מתאימים לעקרונות הגיזום הבסיסי.
3-4. המשיכו לדלל ולחשוף את מיבנה הצמח תוך כדי דילול הצמרת והקניית צללית המתאימה לסגנון שנבחר.

שלבי עיצוב בונסאי ע"י גיזום צמח בוגר למחצה 5

5. הוציאו את השתיל מהעציץ.
6. גיזמו את השורשים בהתאם לכללים.

7. העתיקו את הבונסאי שלכם לעציץ מתאים.

שלבי עיצוב בונסאי ע"י גיזום צמח בוגר למחצה 6