מוצאו של הבונסאי במזרח ולכן חשוב להכיר כמה מונחי יסוד בשפת המקור.

הסבראנגליתיפנית
אקאדאמה. מצע שתילה יפני דמוי טוף. ניקוז מעולה.Akadama soilAKADADMA
נוף מיניאטורי בעציץ שטוח. כולל סלעים, צמחים, חיות מיניאטוריות ובתים.
Natural landscape
BONKEI
סגנון עיצוב מינימליסטי. .הגזע גדל באופן חופשי ומתפתל לגובה או נטוי.
Literati
BUNJIN
גזע מפותל מאד.
Trunk with many curves
BANKAN
סגנון עיצוב זקוף פורמאלי עם גזע ישר.
Formal upright
CHOKAN
שורש שיפודי/ראשי הצומח ממרכז הגזע ישר לכיוון מטה.
Tap root
CHOKON
בונסאי בגובה 35-60 ס"מ.
Middle size bonsai
CHUHIN
צמח-אם שממנו ניתן להרבות צמחים.
Parent plant
DAIKI
מיבנה הענפים.
Branch structure
EDABONE
סגנון עיצוב סחוף-רוח.
Windswept
FUKINAGASHI
ענף זמני. ענף שמגדלים פרא למטרת חיזוק העץ ולבסוף נגזם מבסיסו.
Sacrifice branch
GISEISHI
בונסאי איכותי במיוחד בגובה 13-25 ס"מ.
High quality bonsai
GAFU
ציבוט. הסרת עלים במשיכה/צביטה.
PinchingHAGARI
ערפול. ריסוס העלים במים.
Misting
HAMIZU
סגנון עיצוב משתפל למחצה. הגזע צומח ישר יחסית ומשתפל קלות
Semi-cascadeHAN KENGAI
ליפוף ענפים/גזע בחוט אלומיניום/נחושת למטרת עיצוב.
WiringHARIGANEKAKE
סגנון עיצוב מניפה
Broom
HOKIDACHI
עץ מיניאטורי השתול/צומח על סלע ושורשיו יורדים ומגיעים למצע השתילה.
Rock-grown
ISHITSUKI
קו החיים. החלק החי של גזע מעוצה בו עולים המים לצמרתו.
Life line
IKIMICHI
ענף יבש. מעניק לבונסאי אמינות טבעית ומשקף את מאבקו באיתני הטבע.
Deadwood branch
JIN
גיל. הזדקנות. מראה המשקף גיל בוגר/הזדקנות. תכונה רצויה בבונסאי.
AgeingJIDAI
חיוניות. עצמת הצמיחה של כל אברי הצמח. חשובה מאד להתפתחות ועמידות.
Tree vigor
JUSEI
עץ נשיר. לאחר השלכת בסתיו נותר ללא עלים בחורף.Deciduous tree
KANJU
השקיה
WateringKANSUI
קאלוס. רקמת הגלדה של פצע או חתך בעץ.
CallousKARUSU
גיזום נוף העץ. גיזום ענפים ועלים.
PruningKARIKOMI
סגנון עיצוב משתפל. הצמח משתפל מתחת לבסיס העציץ.
CascadeKENGAI
נקודת מיקוד. בדרך כלל המבט מתמקד בבסיס הגזע.
Focal point
KIKIEDA
התחדדות. גזע/ענף עבה בבסיסו ובהדרגה צר יותר לאורכו עד קצהו.
TaperKOKEJUN
השקיה תחתית. הנחת עציץ בקערת מים ועלייה נימית של המים למצע.
Water emergence
KOSHIMIZU
בונסאי בגובה 25-35 ס"מ.
Kifu-bonsai
KIFU
רב-גזע.
multiple-trunk
KABUDACHI
סגנון עיצוב זקוף לא פורמאלי.
Informal upright
MOYOGI
בונסאי נושא פרי.
Fruit bearing bonsai
MIMONO
מיני בונסאי בגובה שאינו עולה על 10 ס"מ.
Mini bonsai
MAME
בסיס הגזע והשורשים העיליים החשופים על פני המצע.
Mini bonsai
MAME
בסיס הגזע והשורשים העיליים החשופים על פני המצע.
Trunkbase & Surface roots
NEBARI
סגנון עיצוב חשוף שורשים.
Roots exposed
NEAGARI
גיזום שורשים. מאפשר התחדשות שורשי הבונסאי והינו סוד אריכות ימיו.
Root pruning
NEBUSE
בונסאי בגובה 60-90 ס"מ.
Large size bonsai
OMONO
נוף מיניאטורי בעציץ שטוח. כולל סלעים, צמחים, חיות מיניאטוריות ובתים.
Natural landscape
PENJING
בונסאי עתיק.
Antique bonsai
ROUBOKU
נוף מיניאטורי הכולל סלעים (בעיקר) ועצים אבל ללא דמויות מיניאטוריות
LandscapeSAIKEI
גזע חי שנתלשה ממנו קליפתו לאורכו.
Deadwood on trunk
SHARI
בונסאי המעוצב במכוון עם אחוז גבוה של עץ יבש.
DriftwoodSHARIMIKI
אמן בונסאי המשמש בתפקיד מורה/מחנך/חונך/מדריך של חובבי בונסאי.
TeacherSENSEI
סגנון עיצוב בכותי של הענפים. הגזע יכול להיות מעוצב בכל סגנון.
Weeping branch
SHIDARE ZUKURI
סגנון עיצוב נטוי. .הגזע נוטה הצידה ומעט קדימה.
SlantingSHAKKAN
גזע חלול או מפוצל. גזע עם חלל/"מערה" לאורכו.
Split or hollowed trunk
SABAMIKI
"אימון" בונסאי. גידול וטיפוח צמח כשלב מכין לעיצובו כבונסאי.
Bonsai training
SEISHI
נלווה. למשל צמח הדגשה. צמח המוצג ליד בונסאי כאמצעי להאדרתו.
Companion / Accent plant
SOE
דו-גזע. 2 גזעים בעלי מערכת שורשים משותפת.
Double trunk
SOUKAN
מגש שטוח (בדרך כלל מקרמיקה) לתצוגת סלעים יבשה. ללא ניקוז.
Shallow dish
SUIBAN
נוף סלעי מיניאטורי. מוצג בדרך כלל במגש קרמיקה שטוח.
Rocky landscape
SUISEKI
בונסאי שגובהו נמוך מ-25 ס"מ.
Small size
SHOHIN
תלת-גזע. גזעים בעלי מערכת שורשים משותפת.
Triple trunk
SANKAN
שורש על סלע.
Root over rock
SEKJOJU
שתילה על "גבעה" בעציץ הבונסאי. בסיס העץ גבוה משולי העציץ.
Planting high
TAKAUE
גומחת תצוגה יפנית מסורתית לבונסאי.
Traditional Japanese display
TOKONOMA
שילוב/הרכבה של צמח חי וצמח מעוצה יבש ליצירת אשליה של צמח אחד.
Pheonix Graft
TANUKI
יאמאדורי. עקירת צמח ואיסופו מהטבע למטרות בונסאי.
Collected material
YAMADORI
סגנון עיצוב. שתילה קבוצתית. יער. חורש.
ForestYOSE UYE