חדשות כללי

עדכונים וחדשות כלליים מהנעשה במשתלת אגרו-נוי.