דובדבן יפני – תחילת פריחה

קצת לפני יפן...הדובדבן היפני שלנו החל לפרוח. צפוי שהפרי [...]