התחדשנו בחלקת בונסאי פרימיום נוספת באורך 21 מטר.

מוזמנים לבקר ולהינות יחד איתנו מהתפתחות מתמשכת של אגף הבונסאי במשתלת אגרו-נוי.

עוד חלקת בונסאי... 1